کامنت های ایرانیان برای صفحه فیفا

 کامنت های ایرانیان برای صفحه فیفا

کاربران ایرانی به طرفداری از احسان حاج صفی و شجاعی به صفحه فیفا هجوم آوردند و به حمایت از این دو فوتبالیست پرداختند و از کنفدراسیون فوتبال بخشش این دو فوتبالیست را تقاضا کردند.

هجوم کاربران ایرانی به صفحه فیفا برای از حمایت شجاعی و حاج صفی! عکس

بسیاری از کاربران ایرانی در حمایت از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی دو بازیکن محروم تیم ملیبه صفحه رسمی فیفا در اینستاگرام هجوم بردند.

حمایت ایرانی ها از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش امروز در گفت و گویی اعلام کرد مسعود شجاعیو احسان حاج‌صفی به دلیل حضور مقابل نماینده رژیم صهیونیستی برای همیشه از تیم ملی محروم می‌شوند.

در پی اعلام این خبر، گروهی از کاربران ایرانی با هجوم به صفحه اینستاگرام فیفابه حمایت از دو بازیکن تیم ملی پرداختند و خواستار بخشش این دو بازیکن شدند.

11 نیوز

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir