حال این روزهای عزت الله انتظامی

 حال این روزهای عزت الله انتظامی

عزت الله انتظامی این روزها کمتر در محافل هنری دیده می شود بهمین دلیل از طریق فرزندش مجید انتظامی جویای حال وی شدیم وی از ناتوانی این هنرمند پیشکسوت برای راه رفتن سخن گفت و سن بالای این بازیگر را علت وخامت وضعیت جسمانی وی بیان کرد.

پیشکسوت عرصه موسیقی گفت: دلیل اینکه آقای بازیگر اینروزها دوست ندارد در هر محفلی حاضر شود این است که نمی‌خواهد دوستدارانش او را با ویلچر و در چنین وضعیتی ببینند.

مجید انتظامی پیشکسوت عرصه موسیقی، در خصوص وضعیت جسمانی این روزهای پدرش عزت الله انتظامی گفت: پدرم این روزها حال جسمانی‌اش به طور کلی خوب است اما به دلیل ناتوانی در راه رفتن
دائماَ از ویلچر استفاده می‌کند.

او ادامه داد: دلیل اینکه آقای بازیگر این روزها دوست ندارد در هر محفلی حاضر شود این است کهنمی‌خواهد دوستدارانش او را با ویلچر و در چنین وضعیتی ببینند، ضمن اینکه پدرم از نظر شنواییبسیار ضعیف شده و بسیاری از کلمات را به سختی می‌شنود.

این پیشکسوت عرصه موسیقی در خصوص اینکه آیا آقای بازیگر باز هم می‌تواند در عرصه بازیگری فعالیتکند یا خیر افزود: آنچه که مسلم است عزت الله انتظامی 94 سال سن دارد و از نظر جسمی و فکریدر شرایطی نیست که بخواهد حتی دیالوگ‌ها را حفظ کند. وی این روزها بعضا برخی از کلمات را اشتباهادا می‌کند و خیلی چیزها هم از یادش می‌رود.

او در خصوص وضعیت جسمانی خود ادامه داد: حالم خوب است و دائم داروهایی که توسط پزشکمعالجم تجویز شده را مصرف می کنم تا بهتر شوم .

انتظامی در خصوص فعالیت های کاری خود تصریح کرد: درحال حاضر یک اثر را در حوزه دفاع مقدس آمادهکرده بودم که آن را به موزه دفاع مقدس تحویل داده‌ام اما هنوز نمی‌دانم که چه زمانی منتشر خواهد شد.

او در خصوص وضعیت این روزهای موسیقی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این روزها در هیچ محفلی حاضر نمی‌شوم خیلی‌ها از روی حسادت می‌خواهند برایم حاشیه درست کنند اما سعی می‌کنم با فاصله گرفتن از این حواشی آرامش خود را حفظ کنم.

میزان

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir