کارمندان زن سعودی در مرکز فوریت های ویژه

کارمندان زن سعودی در مرکز فوریت های ویژه

به تازگی در مرکز فوریت های شهر مکه کارمندان زن سعوی آغاز به کار کرده اند آن ها مسلط به زبان انگلیسی هستند و وظیفه پاسخ دهی به تماس گیرندگان به این مرکز و اعزام نیروهای امداد به مناطق مختلف را دارند.

این برای نخستین بار است که از زنان در چنین مشاغلی در عربستان سعودی آن هم در شهر مذهبی مکه استفاده می شود.

این زنان دارای حجاب کامل ( با پوشیه) هستند و از آغاز مراسم حج تمتع امسال کار خودرا در پاسخ دهی در سامانه فوریت های شهر مکه آغاز کرده اند. این کارمندان آموزش های کامل دیده و به زبان انگلیسی مسلط هستند.

کار آنها این است که به محض برقراری یک تماس تلفنی از محل دقیق فرد تماس گیرنده اطلاعیافته و خدمت اضطراری مورد نیاز او را در سریع ترین زمان ممکن برایش ارسال کنند.

زنان در عربستان سعودی دارای محدودیت های زیادی برای حضور در عرصه های اجتماعی هستند. در عربستان سعودی رانندگی زنان جرم محسوب شده و در بسیاری از خانواده ها محدودیت های عرفی و مذهبی زیادی برای حضور زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اعمال می شود.

این محدودیت ها ترکیبی از قرائت مذهبی خاص سعودی ها از دین اسلام و نیز سنت های قبیله ای استکه هنوز در بسیاری از کشورهای عربی به عنوان یک عرف بسیار قوی و حتی قوی تر از هر قانونی به حیات اجتماعی خود ادامه می دهد.

با وجود این، دولت عربستان سعودی روند اصلاحات تدریجی را آغاز کرده است تا با ایجاد فرصت های شغلی جدید برای زنان با فعال کردن نیمی از جامعه در اقتصاد، چشم انداز عربستان سال 2030 با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی را محقق کند.

این روند اصلاحات که قرار است تا 13 سال دیگر اقتصادی متنوع تر را برایعربستان سعودی به ارمغان آورد با پیگیری محمد بن سلمان ولیعهد متنفذ سعودی در حال اجراست.

دیده بان ایران

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir