رمی جمرات هم به اشتراک گذاشته شد!

رمی جمرات هم به اشتراک گذاشته شد!

رمی جمرات مراسمی است که در ایام حج توسط  زائران خانه خدا به جا آورده می شود پرتاب کردن سنگ به مکان ابلیس از ارکان اعمال حج به شمار می رود. تصویر جالبی که میبینید سلفی گرفتن یک حاجی در حین رمی جمرات است!

پس از ویدئوی طواف با اسکوتر امروز این عکس در شبکه های اجتماعیخیلی دست به دست شده اما مشخص نیست این تصویر واقعی است یا خیر!

رمی جَمَره پرتاب کردن سنگ ریزه به سوی جمره در حج است و از آن در باب حج سخن گفته‌اند.

رمی جمرات در منا از مهم‌ترین ارکان اعمال ایام تشریق است و در روایات آمده است که ابلیس برای باراول درجمره عقبه خود را بر حضرت ابراهیم نمایاند و آن حضرت با سنگریزه‌هایی او را از خود دور ساخت و ابلیس دیگر بار در جمره وسطی و اولی راه را بر او بست و ابراهیم بار دیگر او را با پرتاب سنگ گریزان کرد؛و ابلیس به هنگام فرار به سرعت گریخت؛ و جمره و اجمار به معنای شتاب کردن و گریختن است؛زیرا که شیطان در این مکان از برابر ابراهیم گریخت و لذا افراد باید در این محل با رمی جمره و انداختن سنگ بر شیطان ظاهر، شیطان درون را نیز سرکوب کنند تا از شیطان پیروی نکند.

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir