احترام به شهید حسن جنگجو توسط پرستو گلستانی

 احترام به شهید حسن جنگجو توسط پرستو گلستانی

شهید حسن جنگجو یکی از هزاران شهدای مفقودالاثری است که به تازگی شناسایی شده است این خبر واکنش های زیادی از سوی هنرمندان در پی داشت پرستو گلستانی نیز با قرار دادن تصویری از این شهید و متنی زیبا یاد و خاطر وی را گرامیداشت.

پرستو گلستانی بازیگر سینما و تلویزیون اینستاگرامش را با دلنوشته ای برای شهید مفقودالاثری که بعد از سی و چهار سال شناسایی شد به روز کرد.

پرستو گلستانی بازیگر زن سینما و تلویزیون در دلنوشته خود خطاب به شهید حسن جنگجو، شهید مفقوالاثری که بعد از 34 سال شناسایی شد، نوشت:

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

 

تسنیم

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir