پیاده روی خانوادگی دختر و داماد رئیس جمهور آمریکا

 پیاده روی خانوادگی دختر و داماد رئیس جمهور آمریکا
 دختر رئیس جمهور آمریکا به تازگی در پیاده روی خانوادگی دیده شد. او که به همراه همسر و سه فرزندش در حال گشت و گذار بود از دید خبرنگاران و عکاسان پنهان نشد و به راه خود ادامه داد.

ایوانکا ترامپ مدل امریکایی و دختر رئیس جمهور این کشور در کنار همسر و فرزندانش برای گردش و پیاده روی به خیابان های واشنگتن رفتند.
ایوانکا ترامپ که از او به عنوان یکی از چهره های بانفوذ و نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نام برده می شود با شروع دوران ریاست جمهوری پدرش از نیویورک به واشنگتن آمده است. گردش و پیاده روی خانوادگی او سوژه عکاسان رسانه های امریکایی که بسیار علاقمند به دنبال کردن خانواده رئیس جمهور جنجالی امریکا هستند، قررار گرفت

 

آریا بازار

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir