توپ های درخشان در آسمان سیبری

توپ های هولناکی که در این تصاویر میبینید باعث رعب و وحشت مردم سیری شده اند. آنها با مشاهده این توپ های درخشان تصور کردند که موجودات فرازمینی حمله کرده اند.

 توپ های درخشان با نور چشمگیری در آسمان سیبری حضور داشته و صحنه ای همچون حمله موجودات فرا زمینی را تداعی می کردند.

عکاس حرفه ای «سرگئی آنیسیموف» این تصاویر دیدنی را در شهر «سالچارد» این عکس ها را گرفته است

«سرگئی » در این باره گفت:« توپ درخشان از پشت درختان بیرون آمد و به سمت من حرکت کرد . برخی از ساکنان منطقه نگران شده و وحشت کرده بودند.»

یکی دیگر از شهروندان در این باره گفت:« برای یک لحظه تصور کردم که پایان جهان است.
شی درخشان توپی شکل شبیه به ابر بود و مدام حرکت می کرد.»

این در حالی است که برخی کارشناسان این اشیاء درخشان را نورهای شمالی در پی شفق قطبی می دانند.

ایران آنلاین

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir