اشک فوتبالیست مشهور در برنامه هزار داستان

اشک فوتبالیست مشهور در برنامه هزار داستان

خداداد عزیزی میهمان برنامه هزاردستان در شبکه نسیم بود. وی از خاطرات خود در مورد مادرش سخن گفت و ناگهان اشک از گونه هایش سرازیر شد. در ادامه صحبت های وی را در مورد مادرش بخوانید.

خداداد عزیزی در یک برنامه تلویزیونی اشک ریخت.

برنامه هزار دستان روی آنتن شبکه نسیم سیما می رود.
در آخرین برنامه حاج رضایی، به عنوان مجری خداداد عزیزی را به عنوان میهمان روبه روی خودش دید
و به پرسش از او درباره زندگی شخصی اش پرداخت.

همیشه حسرت می خورم از اینکه نتوانستم کاری برای مادرم انجام دهم

با گذر از برخی پرسش‌های متداول وقتی حاج رضایی از پیشکسوت ارزنده فوتبال درباره بزرگترین حسرت زندگی اش پرسید،
ناخودآگاه اشک از چشمان خداداد جاری شد و بعد از چند ثانیه لب به سخن گشود.

خداداد که یاد مرحومه مادرش افتاده بود،گفت: «ناراحتی ام همیشه از این است که مادرم خوشی ها را ندید. مادر من سرطان سینه داشت
و سال ۶۹ فوت کرد. حسرت زندگی ام این است که آن زمان به ما گفتند اگر او را به تهران ببرید و عملش کنید، شاید خوب شود و زنده بماند؛ اما چون پولی نداشتیم، نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
آن زمان ما وضع مالی خوبی نداشتیم.
من ۱۹ ساله بودم و تازه فوتبال را شروع کرده بودم.
همیشه حسرت می خورم از اینکه نتوانستم کاری برای مادرم انجام دهم.»

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir