زمان پرداخت عیدی فرهنگیان و معلمان در سال 97 کی واریز می شود

زمان پرداخت عیدی فرهنگیان و معلمان در سال 97 کی واریز می شود

زمان پرداخت عیدی فرهنگیان,زمان پرداخت عیدی معلمان,تاریخ واریز عیدی فرهنگیان

عیدی فرهنگیان سال 97 همراه با عیدی کارمندان و بازنشستگان در پایان بهمن ماه 96 به حساب آنان واریز می گردد. زمان واریز عیدی فرهنگیان همزمان با پرداخت حقوق آنها می باشد و در پایان بهمن 96 به حساب آنان واریز خواهد شد.

زمان پرداخت عیدی فرهنگیان,زمان پرداخت عیدی معلمان,تاریخ واریز عیدی فرهنگیان

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت نیز اظهار کرد: همراه با حقوق بهمن ماه عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت به طور حتم پرداخت خواهد شد.

قابل ذکر است عیدی معلمان و فرهنگیان نیز همانند سایر کارمندان دولت در پایان بهمن ماه پرداخت خواهد شد.

میزان عیدی سال 97 کارمندان

زمان واریز عیدی فرهنگیان 97

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir