پرچم آمریکا در حمله سایبری به ایران / حملات سایبری از کجاست؟

پرچم آمریکا در حمله سایبری به ایران

پرچم آمریکا در حمله سایبری به ایران, حملات سایبری از کجاست؟

وزیر ارتباطات آقای آذری جهرمی در آخرین توئیت خود در توئیتر نوشته است حملات گسترده به زیرساخت سایبری کشور، فراتر از ایران است و چندین کشور مورد حملات سایبری قرار گرفته است.

آذری جهرمی در جدیدترین توئیت خود نوشت: حملات فراتر از ایران است. منشا حملات در دست بررسی است.

در مطلب قبلی به صورت کامل به جزئیات حمله گسترده به زیرساخت سایبری کشور در تاریخ 17 فروردین ماه 97 پرداختیم.

پرچم آمریکا در حمله سایبری به ایران

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir