برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97 جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97 جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97 بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق شاهین شهر ساعات و مناطق خاموشی شاهین شهر 2 مرداد 97

زمان اعمال خاموشی در شاهین شهر سه شنبه 2/5/97 زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد ماه 97

مناطق قطعی برق در شاهین شهر دو مرداد ماه 97 | قطعی برق شاهین شهر تا کی ادامه دارد

برنامه بلوک بندی قطع برق در شاهین شهر ساعات قطعی برق شاهین شهر در تاریخ 2/5/97

/ امروز سه شنبه 2 مرداد 97 برق کدام منطقه شاهین شهر قطع می شود /

برنامه قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97,جدول قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97,قطعی برق شاهین شهر 2 مرداد 97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز سه شنبه 2 مرداد 97 اعلام شد. جهت دانلود برنامه قطعی برق شاهین شهر روز سه شنبه 2/5/97 روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق شاهین شهر سه شنبه 2 مرداد 97

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در شاهین شهر به همراه منطقه خاموشی شاهین شهر را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز سه شنبه 2 مرداد 97 می باشند.

جدول مناطق مکانها و زمان و ساعت قطعی برق شاهین شهر در روز سه شنبه 2 مرداد ماه 1397

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

شاهین شهر

مرکزی

محمودآباد درمیان- بهشت معصومه- کوی کارمندان دولت- جعفرآباد

ب

1

شاهین شهر

مرکزی

چرمشهر- منطقه هوایی-جاده ضایعات-

د

1

شاهین شهر

میمه

شمال جاده علویجه- انشعاب مرغ قدس-گاوداری قیام-

ب

2

شاهین شهر

میمه

غرب جاده تهران- جنوب جاده علویجه- انشعابات توز ایران و بلوریان و قند نور

ب

3

شاهین شهر

مرکزی

روستای مورچه خورت- انشعاب پادگان- غرب اتوبان تهران بعد از مورچه خورت-انشعاب بیدرام

د

3

شاهین شهر

مرکزی

خ صنعتی- سعدی شمالی- حافظ شمالی- شمال بلوار امام تا پروین اعتصامی- بهنام محمدی

ج

7

شاهین شهر

مرکزی

بلوار مخابرات- منطقه هشت بهشت- بلوار هسا

د

7

شاهین شهر

مرکزی

فدک- خ شیخ بهایی- بنیاد ازدواج- سعدی جنوبی- رازی- حافظ جنوبی

الف

7

شاهین شهر

مرکزی

منطقه گلدیس

الف

8

شاهین شهر

مرکزی

بلوار منتظری-شهرک میلاد-دانشگاه مالک اشتر

د

8

شاهین شهر

مرکزی

روستاهای الله آباد-کاهریز-صادق آباد- زاغه مهمات-مسیر جاده سفید دشت

ب

8

شاهین شهر

مرکزی

غرب بلوار طالقانی- خ بهداری- جنوب بلوار امام از فلکه امام حسین(ع) تا فلکه فاطمیه

د

9

شاهین شهر

مرکزی

مسکن مهر- شهرک پردیس- سایت 560 دستگاه ( کوی مهدیه)

الف

9

شاهین شهر

مرکزی

منطقه شهری گرگاب- خیابان امیرکبیر گرگاب- جاده کوره های گرگاب

ب

9

شاهین شهر

مرکزی

بلوار مدرس- خ عطار- خ انوری- خانه های چوبی- کاشانی- مولوی

الف

10

شاهین شهر

مرکزی

شرق بلوار طالقانی- شهرک میلاد- بانک استان(رجایی-ابن سینا-اقبال و..)- فرمانداری و دادگستری

ب

10

شاهین شهر

مرکزی

عارف-خاقانی-جامی- جنوب خانه های چوبی- صیادشیرازی

ج

10

شاهین شهر

مرکزی

گز خیابان لاله سرخ، خ فردوسی، CNGگز و پمپ بنزین گرگاب

الف

11

شاهین شهر

مرکزی

خانه کارگر-حاجی آباد- خیام-پارس فاستون- دانشگاه پیام نور

ب

11

شاهین شهر

میمه

جوشقان-کامو-چوگان-دانشگاه آزاد میمه

الف

12

شاهین شهر

گز

شهر گز

ج

12

شاهین شهر

میمه

حسن رباط-موته-لوشاب

ب

12

شاهین شهر

مرکزی

مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت- انشعاب بهارش و پیمانی- فراساز

ج

13

شاهین شهر

مرکزی

خروجی شهرک صنعتی مورچه خورت - خ فارابی- زکریا 7

د

13

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شرکت حایر و شهدینه

ج

13

شاهین شهر

مرکزی

شرق جاده تهران- آردجرعه- ریسندگی همدانیان- دانشگاه آزاد- پادگان خرازی

الف

13

شاهین شهر

مرکزی

فاز یک شهرک صنعتی مورچه خورت( ابوریحان)

الف

14

شاهین شهر

مرکزی

کوره های گز و گرگاب

د

14

شاهین شهر

مرکزی

جاده قدیم نطنز- شرق جاده تهران از پمپ بنزین مورچه خورت تا پمپ بنزین سه- مجتمع قیر

ب

14

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت خ کاوه

ج

14

شاهین شهر

مرکزی

فاز 4 شهرک صنعتی مورچه خورت(دکتر حسابی)- امام زاده قاسم(ع)

الف

14

شاهین شهر

مرکزی

فرعی 40 و نیم فرعی 43 شهرک محمودآباد

د

14

شاهین شهر

مرکزی

اختصاصی رنگین الیاف

ب

14

شاهین شهر

مرکزی

منطقه صنعتی ابزاران

ب

15

شاهین شهر

مرکزی

خیابان 40 و 42 محمودآباد

د

15

شاهین شهر

مرکزی

فرعی 44 شرقی محمودآباد- کارخانه ابزاران

الف

15

شاهین شهر

مرکزی

جهادآباد- آخرین فرعی شهرک محمودآباد فرعی 48و50

ج

15

شاهین شهر

مرکزی

خیابان 44 و 46 محمودآباد

ب

15

شاهین شهر

میمه

منطقه صنعتی میمه

د

15

شاهین شهر

ميمه

کلهرود- سه- بیدشک-ونداده-خسروآباد-سعیدآباد-علی آباد-روغن گلبهار-باغمیران-مراوند-رباط

ب

16

شاهین شهر

شهرك بزرگ

غرب شهرک صنعتی بزرگ شمال- قسمت فناوری- فاز 2 شهرک

ج

16

شاهین شهر

مرکزی

خیابان های 34-36-37-38 محمودآباد

د

16

شاهین شهر

ميمه

منطقه صنعتی میمه و چاه های کشاورزی گلدشت

الف

16

شاهین شهر

مرکزی

جاده دیسمان و خیابان وطن شهرک محمودآباد

الف

17

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی 4و5

ج

17

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی 7- شرق جاده تهران از پلیس راه تا شهرک صنعتی

د

17

شاهین شهر

مرکزی

کوره های گز و گرگاب- گز منطقه صنعتی

ب

17

شاهین شهر

مرکزی

خیابان کاج و موزائیکی ها- جاده پخش رازی- پتروشیمی-پشت نیروگاه منتظری

الف

17

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت اختصاصی الیاف سازان بهکوش

ج

17

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی سوم

الف

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی اول و خ رازی

ب

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت بوعلی دوم و چهارم

ج

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت بوعلی 5و6و7

د

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت سمت شمال خیابان شیخ بهایی اصلی و شیخ بهایی 6

الف

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت زکریا دوم تا ششم

د

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان شیخ بهایی دوم

ب

18

شاهین شهر

مرکزی

شهرک صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی چهارم و بوعلی سوم

ج

18

 

يام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت 21 -19

ساعت 19 -17

ساعت 17 -15

ساعت 15 -13

ساعت 13 -11

ساعت 11 -9

یکشنبه

31/4/97

6و7

3و4و5

12و1و2

16و17و18

13و14و15

10و11

دوشنبه

1/5/97

9

1و2و8

10و11و12

13و14و15

5و6و7

3و4

سه شنبه

2/5/97

12

10و11

7و8و9

1و2و3و4

16و17و18

5و6

چهارشنبه

3/5/97

5

3و4و19

1و2و19

12و13و19

9و10و11

7و8

 

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir