برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97 جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97 جدول زمانبندی مناطق امروز

برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97 بعلت کمبود تولید برق جدول زمانبندی قطع برق سمیرم ساعات و مناطق خاموشی سمیرم 2 مرداد 97

زمان اعمال خاموشی در سمیرم دوشنبه 2/5/97 زمان و ساعات احتمالی قطعی برق در سمیرم سه شنبه 2 مرداد ماه 97

مناطق قطعی برق در سمیرم دو مرداد ماه 97 | قطعی برق سمیرم تا کی ادامه دارد

برنامه بلوک بندی قطع برق در سمیرم ساعات قطعی برق سمیرم در تاریخ 2/5/97

/ امروز سه شنبه 2 مرداد 97 برق کدام منطقه سمیرم قطع می شود /

برنامه قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97,جدول قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97,قطعی برق سمیرم 2 مرداد 97

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه در روز سه شنبه 2 مرداد 97 اعلام شد. جهت دانلود برنامه قطعی برق سمیرم روز سه شنبه 2/5/97 روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول زمان بندی قطعی برق سمیرم سه شنبه 2 مرداد 97

در تصاویر زیر که روزانه آپدیت می شود، می توانید ساعت و زمان احتمالی قطعی برق در سمیرم به همراه منطقه خاموشی سمیرم را مشاهده کنید. این تصاویر مربوط به روز سه شنبه 2 مرداد 97 می باشند.

برنامه قطعی برق کاشان سه شنبه 2 مرداد 97

جدول مناطق مکانها و زمان و ساعت قطعی برق سمیرم در روز سه شنبه 2 مرداد ماه 1397

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

سمیرم

سمیرم

جاده حنا

الف

1

سمیرم

وردشت هرمز آباد

ج

1

سمیرم

وردشت

وردشت منطقه دبا عرب

ب

2

سمیرم

حنا

شهر حنا و منطقه گاو تپه

ب

3

سمیرم

پادنا

سمیرم نیمی از پادنا علیا

د

3

سمیرم

وردشت

سمیرم قسمتی از منطقه وردشت

الف

4

سمیرم

مرکزی

سمیرم قسمتی از پادنا وسطی

د

5

سمیرم

مرکزی

نیمه جنوبی(پایین) شهر سمیرم

ب

5

سمیرم

ونک

شهر ونک و جاده ونک

ج

5

سمیرم

مرکزی

نیمه شمالی(بالا)شهر سمیرم

الف

5

سمیرم

پادنا

پادنا علیا جاده منتهی به شهید و جاده منتهی به نقل و دنگزلو

الف

6

سمیرم

مرکزی

سمیرم جاده یاسوج

ب

14

 

يام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت 21 -19

ساعت 19 -17

ساعت 17 -15

ساعت 15 -13

ساعت 13 -11

ساعت 11 -9

یکشنبه

31/4/97

6و7

3و4و5

12و1و2

16و17و18

13و14و15

10و11

دوشنبه

1/5/97

9

1و2و8

10و11و12

13و14و15

5و6و7

3و4

سه شنبه

2/5/97

12

10و11

7و8و9

1و2و3و4

16و17و18

5و6

چهارشنبه

3/5/97

5

3و4و19

1و2و19

12و13و19

9و10و11

7و8

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir