آیا نادر در سریال دلدادگان زنده است و در تصادف نمرده است؟

آیا نادر در سریال دلدادگان زنده است و در تصادف نمرده است؟

آیا نادر در سریال دلدادگان زنده است و در تصادف نمرده است

فصل اول سریال دلدادگان به پایان رسید و حال در فصل دوم آن شاهد فلش بک سریال بهگذشته هستیم. در قسمت های پیشین دیدیم که نادر در حال فرار از چنگ پلیس است و با ماشین چپ می کند.

در فصل دوم سریال دلدادگان نشان داده شد که نادر هنگام فرار از دست پلیس ماشینش جپ می کند و می میرد اما با توجه به بافت قصه سریال دلدادگان اصلا بعید نیست در قسمت های آتی ببنیم که نادر زنده است.

قطعا زنده بودن نادر غافلگیری بزرگی برای بینندگان خواهد بود.

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir