آیا پیام صادقیان واقعا از مواد مخدر استفاده می کند؟

آیا پیام صادقیان واقعا از مواد مخدر استفاده می کند؟

پیام صادقیان به تمام شایعات و حاشیه ها خاتمه داد

صحبت های payam sadeghian درمورد مصرف مواد مخدر و دیگر شایعات

صادقیان در گفتگویی درباره اینکه در سال دوم حضورش در پرسپولیس شایعاتی مبنی بر استفاده او از برخی مواد مخدر منتشر شده بود اظهار داشت: «این حرف ها طبیعی است. در این فوتبال مثل آب خوردن آدم را خراب می کنند. وقتی تهمت بدون مدرک زده می شود و اتفاقی نمی افتد، مثل آب خوردن هم می گویند پیام صادقیان مخدر مصرف کرده است. فردا می گویند پیام صادقیان آدم کشته است.»

وی افزود: «در سال دوم حضورم در پرسپولیس کلا خواستند من را خراب کنند. شاید برخی از انتشار این شایعات سودی می برند. من نمی دانم دلیلش چه بود ولی چرا آمدند گفتند پیام صادقیان قلیان کشیده اما یک مدرک هم ندادند. آدم از این وضع خسته می شود. فوتبال ما همین است. آدم به چه امیدی باید در این وضعیت بازی کند. شاید با این شرایط به تایلند بروم بازی کنم.»

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir