چهار پند و نصیحت خداوند به پیامبرش حضرت موسی(ع)

چهار پند و نصیحت خداوند به پیامبرش موسی(ع)

حضرت موسی یکی از یامبران اولوالعزم بود که به صحبت کردن با خداوند متعال شهره بود برای همین به او نیز کلیم الله گفته میشود. حال تصور کنید کسی که همکلام خداوند شود چه پندها چه حرف ها و نصایحی از خدا تحویل نگرفته است. در این مطلب چهار پند معروف خداوند به حضرت موسی را میخوانیم. پندهایی که حضرت امیرالمومنین آن ها را نقل کرده است.

 از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار؛

1. تا ندانی که گناهانت را آمرزیده اند به عیب دیگران نپرداز.
2. تا ندانی که گنجهای خدا تمام شده غم روزی مخور.
3. تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امیدوار نباش.
4. تا مردۀ شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش.
======================
منابع:
زبده الاحادیث، جلداول، ص44-45
نصایح، نوشته مرحوم ایت الله مشکینی
المواعظ العددیه
احادیث الطلاب، احادیث امیرالمومنین(ع)
آموزه های اخلاقی در کلام معصومین(ع)

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir