ازدواج مردگان

مردم هندوستان در مراسم عجیب و غریبی ازدواج ارواح را جشن میگیرند.  چندی پیش یک خانواده هندی ازدواج ارواح دو ...