تصاویر باورنکردنی از زنی غول پیکر

زنی که در این تصویر میبینید با کمک جرثقیل و ماموران اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد. وی نیم تن ...