انشا درباره شانس پایه نهم فوق العاده خنده دار ۹۷-۹۸

انشا درباره شانس پایه نهم فوق العاده خنده دار ۹۷-۹۸

انشا طنز درباره شانس برای کلاس نهم انشا خنده دار در مورد شانس متن درباره شانس در زندگی انسان

انشا درباره شانس پایه نهم,انشا درباره شانس,انشا در مورد شانس

مقدمه : به راستی شانس به چه معنی است؟ خیلی از افراد را خوش شانس قلمداد می کنیم و گاهی اوقات می گوییم خوش شانس بودی اما به راستی شانس چیست؟ آیا غیر از اراده است؟

توصیف : همیشه گفته اند شانس تنها یک بار در خانه را می کوبد،این خود ما هستیم که با انتخاب ان خود را خوشبخت می کنیم و با رد ان فرصت های خوب را از دست می دهیم.شانس همان معنی فرصت را می دهد زیرا که در زندگی ما فرصت های خوب و عالی کمی رو به رویمان قرار می گیرد و ما باید با بیشترین دقت ان را انتخا ب کنیم و ان را از دست ندهیم.اما همه ی این فرصت ها یک ریسک بزرگ نیز بهحساب می آیند زیرا که اگر در ان درست پیش برویم ،اصطلاحا خوش شانسی اوردیم اما تنها یک لغزش و یک اشتباه کوچک در ان موجب بد شانسی میز شود و امکان دارد با همین اتفاق کل زندگیمان  را از دست بدهیم.شانس خوب یا شانس بد داشتن تنها تصور ذهنی اشتباهی است که در ذهن خیلی از ما انسان ها وجود دارد.انسان همیشه می تواند خوش شانس باشد و این تنها به هوش و درایت خود  او  بستگی دارد که کدام یک از فرصت ای زندگی را هوشمندانه انتخاب کند و در ان پیش برود.انسانی همیشه بدشانس است که فرصت های زندگیش را دائم  و پشت سرهم از دست بدهد و به امید فردا هایی بهتر زندگی کند.همین فرصت ها هستند که فردای ما را رقم می زنند. با یکجا نشستن و تلاش نکردن قطعاً بد شانس ترین انسان روی کره ی زمین می شویم.

نتیجه گیری : زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد. کسی در این زندگی موفق خواهد بود که از این فراز و نشیب ها درس و تجربه بگیرد و در مسیر زندگی گام بردارد.

کلمات کلیدی : انشا پایه نهم درباره شانس, انشا آزاد در مورد خوش شانسی, انشا در مورد بد شانسی, انشا با موضوع شانس پایه نهم

همچنین در پرتال دکترسلام بخوانید :

انشا درباره گذر رودخانه

محمد امین اکرمی

۱۱ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی