حمله قلبی یوسف سیدی بازیکن گسترش فولاد و بستری در CCU

حمله قلبی یوسف سیدی بازیکن گسترش فولاد و بستری در CCU

یوسف سیدی,بستری شدن یوسف سیدی,حمله قلبی یوسف سیدی بازیکن گسترش فولاد

پنجشنبه شب یکی از بازیکنان تیم گسترش فولاد به دلیل حمله قلبی در یکی از بیمارستان های تبریز بستری شد. این بازیکن که یوسف سیدی نام دارد ، پنجشنبه شب بستری شده و در حال حاضر اطرافیان او گفته اند که حال او بهتر است و وضعیت بهتری دارد.

یوسف سیدی,بستری شدن یوسف سیدی,حمله قلبی یوسف سیدی بازیکن گسترش فولاد

لازم به ذکر است که وضعیت عمومی یوسف سیدی خوب است و اگر پزشک معالج او نخواهد از این بازیکن تیم گسترش فولاد، آنژیوگرافی بگیرد؛ احتمال انتقال به بخش و حتی مرخص شدن او از بیمارستان وجود دارد.

برخی از بازیکنان تیم گسترش فولاد با حضور در بیمارستان تبریز حال او را جویا شدند و از آخرین وضعیت یوسف سیدی اطلاع پیدا کردند. یوسف سیدی یکی از بازیکنان ثابت تیم گسترش فولاد مقابل نفت تهران بود که پس از پایان بازی دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان در بخش CCU بستری شد.

بستری شدن یوسف سیدی

محمد امین اکرمی

۷ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی