تنباکوی جنسی چیست؟ آیا به سیستم جنسی آسیب وارد می کند؟

تنباکوی جنسی چیست؟ آیا به سیستم جنسی آسیب وارد می کند؟

تنباکوی جنسی,تنباکوی جنسی چیست,عوارض تنباکوی جنسی

اخیراً تنباکوی جنسی به بازار کشور ورود پیدا کرده است که به صورت محدود آغشته به مواد مخدر کشورهای خارجی است و دارای ترکیبات محرک است و آسیب جدی به سیستم جنسی مردان و زنان وارد می کند. همچنین هیچگونه تاثیر مثبتی برای تحریک انگیزش جنسی در مردان و زنان ندارد و استعمال آن موجب ناباروری قطعی در زنان خواهد شد.

تنباکوی جنسی,تنباکوی جنسی چیست,عوارض تنباکوی جنسی

این تنباکو که تحت لیسانس یک کشور عربی است و قیمت آن از قیمت تنباکوهای موجود در بازار بیشتر است و بر روی آن لیبل های قابل تشخیص زده شده است. با وجود اینکه گفته شده این محرک بی ضرر است اما نتیجه تحقیقات نشان می دهد تنباکوی جنسی واقعا مضر است و پیشنهاد پرتال دکتر سلام و کارشناسان، عدم استفاده از تنباکوی جنسی است.

محرک های جنسی و مواد نشاط آور الگوی جدید اعتیادی است و عوارض تنباکوی جنسی در کوتاه مدت آشکار خواهد شد ؛ بنابراین اصلاً از این تنباکوی جنسی استفاده نکنید. همه تنباکوهای خارجی که مورد اقبال جوانان و نوجوانان است متشکل از مواد افزودنی است که ضرر دارد و تاثیرسوء تنباکو از سیگار بیشتر است چرا که حجم دود بیشتری را به بدن وارد می سازد.

تنباکوی جنسی,تنباکوی جنسی چیست,عوارض تنباکوی جنسی

در حال حاضر دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در کشور بسر می برند و آمار دقیقی از عرضه انواع مواد مخدر و روان گردان در جامعه وجود ندارد و روزبروز بر آن افزوده می شود. بنابراین از تنباکو جنسی که از کشورهای عربی وارد ایران شده است، استفاده نکنید.

عوارض تنباکوی جنسی

محمد امین اکرمی

۲۷ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی