درخواست ازدواج از خانم پرستار

درخواست ازدواج از خانم پرستار

این بار برای درخواست ازدواج این جوان عاشق تصمیم جدیدی گرفته بود. وی با پنهان کردن حلقه ازدواج درون زخمی در شکمش توانست پرستار را حین شستشوی زخم غافلگیر کند. اقدام این جوان بسیار شوکه کننده و غافلگیرانه بود و در دنیای مجازی سروصدای زیادی به پارکرد.

یک جوان روسی تصمیم گرفت تا به روش کاملا غیر متعارفی از یک پرستار زن خواستگاری کند و برای این کار، یک حلقه را داخل زخمی در شکمش پنهان کرد و از پرستار مذکور خواست تا زخم را برایش شستشو دهد تا حلقه را در شکم او پیدا کند. جوان مذکور، قبلا پزشکش را راضی کرده بود تا حلقه ازدواج را داخل زخم وی جاسازی کند تا پس از آن، از پرستار بخواهد زخمش را شستشو دهد. از دوستش نیز خواسته بود این صحنه را فیلمبرداری کند.

پایگاه دیلی میل در این باره نوشت: پرستار جوان پس از تمیز کردن زخم، حلقه ازدواج را در زخم وی پیدا و از شکمش خارج و سپس از خوشحالی شروع به گریه کرد. پس از آن ضمن موافقت با ازدواج با جوان مذکور و شستشوی حلقه، آن را به انگشتش انداخت.   ویدیوی منتشر شده از این صحنه باعث به وجود آمدن جنجال بزرگی در شبکه های اجتماعی شده است. عده ای اقدام این جوان را جنون آمیز دانسته و بر این باورند که احتمال داشت وی دچار عفونت یا عوارض بهداشتی دیگر شود. در مقابل، برخی این جوان را رومانتیک دانسته اند؛ زیرا با این کارش خواسته به دختر مورد نظرش ثابت کند برای خوشبخت کردن وی، از جانش مایه می گذارد.

درخواست ازدواج از خانم پرستار

myportal

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی