اخبار و قیمت خرید سربازی ۹۷ نقدی اقساطی/مشمولان ۸ سال

قیمت خرید سربازی ۹۷ نقدی و اقساطی برای مشمولان ۸ سال غیبت

قیمت خرید سربازی 97,خرید سربازی 97,نحوه خرید سربازی سال 97

مدتی پیش که لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس بررسی شد، بحث خرید سربازی سال ۹۷ و قیمت خرید سربازی مشمولان غایب که تا پایان سال ۹۷ ، هشت سال یا بیشتر غیبت دارند ؛ می توانند سربازی خود را خریداری کنند. اما باید دقت داشته باشید که در صورت وقوع جنگ ، افرادی که سربازی خود را خریداری کرده اند ، باید برای انجام وظیفه عمومی خود را معرفی کرده و برای جنگ حضور پیدا کنند.

عزیزان برای خرید خدمت سربازی سال ۹۷ می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به پرداخت جریمه به صورت نقدی و با اقساطی ، کارت معافیت خود را دریافت کنند. خوشبختانه قیمت خرید سربازی ۹۷ دو برابر نشده و همانند سال ۹۶ تعرفه ها خواهد بود.

میزان غیبت مشمولان برای خرید سربازی چگونه محاسبه می شود ؟

قیمت خرید سربازی 97,خرید سربازی 97,نحوه خرید سربازی سال 97

میزان غیبت مشمولان از تاریخ فراغت از تحصیل، آخرین مدرک تحصیلی محاسبه می گردد و افرادی که تاریخ فارغ التحصیلی آنها حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ باشد، می توانند ثبت نام کنند.

توجه : در صورتی که مشمولان غایب به علت انصراف ، اخراج و یا ترک تحصیل نتوانسته باشند مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه به اتمام برسانند ، شروع غیبت آنان از تاریخ فراغت در مقطع قبل محاسبه می گردد.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ شرایطی تقریبا برابر با قانون بودجه امسال و همچنین سال گذشته برای خرید سربازی سال  ۹۷ ، قرار داده است

بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال ۹۷ معاف کند.

قیمت خرید سربازی ۹۷ / قیمت خرید خدمت سربازی سال ۱۳۹۷

قیمت خرید خدمت سربازی در سال ۹۷ محمدخدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : در جلسه روز دوشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شد تا قیمت خرید خدمت سربازی برای افراد دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دو برابر و قیمت خرید خدمت سربازی افراد دارای مدارک فوق لیسانس تا دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. البته این مصوبه در سال ۹۷ اجرا نخواهد شد!

براساس بند (ب) تبصره ۱۱ میزان جریمه‌ ها ( به ریال ) در بودجه سال ۹۷ به شرح زیر تصویب شد :

زیر دیپلم یکصد میلیون ریال
دیپلم یکصد و پنجاه میلیون ریال
فوق دیپلم دویست میلیون ریال
لیسانس دویست و پنجاه میلیون ریال
فوق لیسانس سیصد میلیون ریال
دکترای پزشکی سیصد و پنجاه میلیون ریال
دکتری غیر پزشکی چهارصد میلیون ریال
پزشکان متخصص پانصد میلیون ریال

همچنین بخاطر هر سال غیبت اضافه بر هشت سال ، ۱۰ درصد به مبلغ جریمه پایه افزوده می شود و غیبت بیشتر از شش ماه، یک سال محسوب می شود! همچنین کسانی که متاهل باشند ۵ درصد کسر جریمه و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد از جریمه کسر خواهد گردید.

خرید سربازی سال ۹۷

محمد امین اکرمی

۴ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی