علت جدایی داریوش فرهنگ از همسر اولش و موفقیت ازدواج مجدد

علت جدایی داریوش فرهنگ از همسرش و موفقیت ازدواج مجدد

جدایی داریوش فرهنگ از همسرش,علت جدایی داریوش فرهنگ از همسرش,جدایی داریوش فرهنگ از همسرش اولش

داریوش فرهنگ که چندی پیش مهمان برنامه دورهمی بود، گفت که دوبار تا به الان ازدواج کرده است و بار اول ازدواج او ناموفق بوده است. همسر اول داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمی بوده است و همسر دوم و حال حاضر داریوش فرهنگ، نازیتا اربابیان می باشد. حاصل ازدواج دوم داریوش فرهنگ، پسری به نام مانی می باشد که در عکس بالا نیز مشاهده می کنید.

جدایی داریوش فرهنگ از سوسن تسلیمی

جدایی داریوش فرهنگ از همسرش,علت جدایی داریوش فرهنگ از همسرش,جدایی داریوش فرهنگ از همسرش اولش

داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی که او نیز بازیگر بود، باهم ازدواج کردند و بعدها بخاطر تصمیم سوسن تسلیمی مبنی بر مهاجرت به خارج از کشور در سال ۶۶ از یکدیگر جدا شدند. البته حاصل ازدواج اول داریوش فرهنگ دختری به نام توکا نیز می باشد که اکنون در سوئد گرافیست است و در مطبوعات کار می کند.

ازدواج مجدد داریوش فرهنگ با نازیتا اربابیان

جدایی داریوش فرهنگ از همسرش,علت جدایی داریوش فرهنگ از همسرش,جدایی داریوش فرهنگ از همسرش اولش

آقای فرهنگ برای بار دوم در سال ۷۵ با نازیتا اربابیان ازدواج کرد. ازدواج دومش با آرامش و آسايش برگزار شده است و این زوج صاحب پسری بنام مانی هستند.

علت جدایی داریوش فرهنگ از همسرش

محمد امین اکرمی

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی