افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ افزایش دریافتی

افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ افزایش دریافتی

افزایش پلکانی حقوق در سال 97

در سال ۹۷ برای افرادی که کف حقوق را در جامعه دریافت می کنند، به صورت پلکانی افزایش حقوق و برای کسانی که نردیک به ۳٫۵ میلیون تومان حقوق می گیرند، ۱۰ درصد افزایش حقوق وجود خواهد داشت. علی ربیعی که معتقد است قدرت خرید بازنشستگان در سال های اخیر بسیار پایین آمده است، از افزایش پلکانی حقوق آنها سخن گفت.

افزایش پلکانی حقوق در سال 97

راهبرد دولت تا سال ۱۴۰۰، افزایش پلکانی حقوق کسانی است که کف حقوق را دریافت می کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می گرفتند ۱۰ درصد افزایش دادیم و آنهایی که کف حقوق را می گرفتند ۲۸ درصد حقوق آنها افزایش یافت گفت : در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه می یابد و پیش بینی شده است برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می گیرند افزایش ۱۰ درصدی و آنهایی که زیر این مبلغ حقوق می گیرند به صورت پلکانی دریافتی آن ها افزایش یابد.

افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۷

محمد امین اکرمی

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی